Tensor Rings

Kwiat Życia

Tensor RINGS

Wewnątrz Pierścienia Tensora znajduje się nieskończone źródło energii, którego blask nie jest elektryczny ani magnetyczny i ma korzystny i korzystny wpływ na wszystkie formy życia. Jest to nadprzewodnik, który neutralizuje pola magnetyczne, wprowadza spójność w chaos iw ten sposób stabilizuje i wyrównuje pola bio-magnetyczne i energetyczne ciała. Pola Tensor dają mierzalny wpływ na grawitację.

Pozytywne wyniki zostały odnotowane dzięki zastosowaniu technologii Tensor w witalizacji, energetyzowaniu i restrukturyzacji wody oraz poprawie wzrostu i witalności roślin, a także wielu innych obserwacji. w tym związek z duchowym.

Chociaż pola Tensor są oparte na nauce, wykraczają daleko poza obecny zasięg i rzeczywistość wielu nauk. Pierścienie Tensor są naprawdę integracją technologii naukowych i duchowych.