GEM TERAPIA

Kamienie szlachetne mogą działać głęboko w naszym ciele i naszej głębszej warstwie emocjonalnej z ich efektem / wibracją. Podczas zabiegu kamienie mogą być używane jako wsparcie, umieszczając je na ciele lub obok ciała.

Podczas pomiaru mogą się wykreślić kamienie na zalecenie, aby można je było wykorzystać jako wsparcie w życiu codziennym.